British Junior Secondary är vår verksamhet för årskurserna 7-9. Här förbereder vi eleverna för fortsatta studier och vuxenvärlden. På Secondary går ca 260 elever.

Basket, pingis och rörelse på skolgården.

Vi tittar också in i skolan.

Vår undervisning

British Junior profil är kunskap, ordning och reda, glädje och nyfikenhet. Vår undervisning syftar till att eleverna ska bli nyfikna och själva efterfråga kunskap, och att de ska förstå att det de lär i skolan är avsett att användas ute i en internationell värld. Vi undervisar även i sociala koder, respekt, förståelse och acceptans genom att vara goda föredömen.

En trygg miljö

British Junior erbjuder en miljö som ska vara fri från mobbning och andra kränkande beteenden. Vi lär eleverna att våld aldrig löser problem. Vi lär dem att ett gott uppförande, respekt för andra, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång. Vårt mål är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna inför deras fortsatta utbildningsresa.